ABRSM Mini-Concert cho Lớp Luyện thi ABRSM

Các em học sinh Neokid kết thúc khóa luyện thi ABRSM sẽ dự thi kỳ thi ABRSM 2018 vào cuối tháng 6. Các em sẽ trình tấu những tác phẩm thi của mình đến với khán giả. Hãy đến và thưởng thức các tác phẩm âm nhạc từ nhiều thời kỳ và tiếng đàn của các nghệ sỹ trẻ Neokid. Sau một quá trình học tập và tập luyện, Neokid rất tự hào đem đến dàn thí sinh thi “chất” nhất năm nay với 4 em Grade 8, 2 em Grade 7 và nhiều học sinh đủ mọi cấp độ (Grade 1 – Grade 8). Các em học sinh Grade 8 cũng đang chuẩn bị chương trình để sớm chinh phục DipABRSM, cấp độ có thể xem là dành cho dân chuyên nghiệp và không dễ một chút nào!

Thời gian: 19:00 – 21:00, Thứ 2 11/6/2018

Địa điểm: Neokid Airport, 19 Đồng Nai P.2 Q. Tân Bình

Đăng ký và nhận vé tham dự buổi concert cùng Neokid tại các cơ sở Neokid. Liên hệ hotline: (028)38496839 hoặc http://khoidaumoi.neokid.vn

Học sinh Trường nhạc Neokid ABRSM học nhạc học Piano đàn Piano Luyện thi ABRSM——————————————–

All Neokid candidates at ABRSM Examination 2018 will perform their pieces. Please come and enjoy our students’ wonderful music. After a time of hardworking and learning, we feel so proud to present our quality all-set with 4 Grade 8, 2 Grade 7 and many more from Grade 1 to Grade 8. Our Grade 8 candidates are preparing to conquer DipABRSM in the near future, which would considered for professional and not-easy-at-all!

Time: 19:00 – 21:00, Monday 11/6/2018

Venue: Neokid Airport, 19 Đồng Nai Ward 2  Tân Bình District

Register and get entrance ticket for the concert with Neokid at all Neokid branches. Contact our hotline: (028)38496839
or http://khoidaumoi.neokid.vn
#ABRSM #LuyenthiABRSM #Concert #Neokid #Truongnhac #Music

Học sinh Neokid Piano bằng quốc tế ABRSM luyện thi ABRSM Trường nhạc học nhạc học đàn

 

Nội dung liên quan

 

Gửi phản hồi