CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ LCM

London College of Music Examinations (LCM Examinations) là hội đồng khảo thí cấp các chứng chỉ dành cho nhiều cấp độ, chứng chỉ diploma về âm nhạc, kịch và giao tiếp. LCM trực thuộc University of West London.

Hội đồng khảo thí LCM được thành lập với tư cách là bộ phận khảo thí riêng của London College of Music, trường nhạc được thành lập năm 1887. Năm 1991, LCM và bộ phận khảo thí trở thành một phần của Polytechnic of West London (sau đó đổi tên thành University of West London).

Bằng cấp LCM có giá trị trên toàn thế giới.

CÁC PHẦN TRONG BÀI THI LCM

PHẦN NHẠC LÝ

Phần thi viết được chia thành nhiều cấp độ (Vỡ lòng – Grade 1-8) với nội dung gồm Theory of Music và Popular Music Theory.
Bài thi viết được tổ chức 2 lần 1 năm.

PHẦN THỰC HÀNH

Có 8 cấp độ trong kỳ thi thực hành LCM, và 3 cấp nhập môn, 4 chứng chỉ biểu diễn và 3 chứng chỉ dạy học.

Kỳ thi thực hành chuẩn bao gồm phần biểu diễn 3 tác phẩm, thể hiện kỹ thuật, thị tấu, thảo luận và thẩm âm.

LCM còn có các định dạng ngoài phần thi tiêu chuẩn, thiết kế cho nhiều nhóm thí sinh khác nhau:

Recital – kỳ thì chuyên về biểu diễn
Leisure Play – biểu diễn 4 tác phẩm với tùy chọn sử dụng tác phẩm ngoài sách
Performance Award – bài đánh giá về kỹ năng biểu diễn qua hình thức gửi bài thi bằng video
Concert – Bài thi cấp chứng chỉ diploma chuyên về kỹ năng biểu diễn.

HỆ THỐNG CHỨNG CHỈ

 • FLCM (Sau đại học)
 • Đại học
  LLCM
  ALCM
  DipLCM
 • Trung cấp
  (mỗi cấp 9 tháng)
  Grade 8
  |
  Grade 1
 • Căn bản
  (Từ 6 tuổi)
  Step 2
  |
  Step 1

THANG PHÂN LOẠI ĐIỂM

Lưu ý: chương trình có quy chế đổi điểm tương đương sang chương trình thi khác.

MỨC PHÍ DỰ THI VÀ LỊCH THI LCM

Lịch thi LCM sẽ diễn ra cố định vào
Kỳ thi mùa xuân (tháng 3-4)
Kỳ thi mùa hè (tháng 6-8)
Kỳ thi mùa Đông (tháng 11-12)

Thông tin chi tiết về lệ phí thi, lịch thi có thể truy cập:

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Vui lòng điền vào các thông tin bên dưới, bộ phận tư vấn sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất

Tên Phụ huynh / Người giám hộ

 
This is a required question
Email*

Vui lòng nhập đúng email
This is a required question
Số điện thoại*

Vui lòng nhập đúng số điện thoại
This is a required question
Tên học viên*

 
This is a required question
Tuổi học viên*

 
This is a required question
Chương trình quan tâm*

This is a required question
Chọn cơ sở *

This is a required question
Lời nhắn

 
This is a required question