CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ LCM

London College of Music Examinations (LCM Examinations) là hội đồng khảo thí cấp các chứng chỉ dành cho nhiều cấp độ, chứng chỉ diploma về âm nhạc, kịch và giao tiếp. LCM trực thuộc University of West London.

Hội đồng khảo thí LCM được thành lập với tư cách là bộ phận khảo thí riêng của London College of Music, trường nhạc được thành lập năm 1887. Năm 1991, LCM và bộ phận khảo thí trở thành một phần của Polytechnic of West London (sau đó đổi tên thành University of West London).

Bằng cấp LCM có giá trị trên toàn thế giới.

CÁC PHẦN TRONG BÀI THI LCM

PHẦN NHẠC LÝ

Phần thi viết được chia thành nhiều cấp độ (Vỡ lòng – Grade 1-8) với nội dung gồm Theory of Music và Popular Music Theory.
Bài thi viết được tổ chức 2 lần 1 năm.

PHẦN THỰC HÀNH

Có 8 cấp độ trong kỳ thi thực hành LCM, và 3 cấp nhập môn, 4 chứng chỉ biểu diễn và 3 chứng chỉ dạy học.

Kỳ thi thực hành chuẩn bao gồm phần biểu diễn 3 tác phẩm, thể hiện kỹ thuật, thị tấu, thảo luận và thẩm âm.

LCM còn có các định dạng ngoài phần thi tiêu chuẩn, thiết kế cho nhiều nhóm thí sinh khác nhau:

Recital – kỳ thì chuyên về biểu diễn
Leisure Play – biểu diễn 4 tác phẩm với tùy chọn sử dụng tác phẩm ngoài sách
Performance Award – bài đánh giá về kỹ năng biểu diễn qua hình thức gửi bài thi bằng video
Concert – Bài thi cấp chứng chỉ diploma chuyên về kỹ năng biểu diễn.

HỆ THỐNG CHỨNG CHỈ

 • FLCM (Sau đại học)
 • Đại học
  LLCM
  ALCM
  DipLCM
 • Trung cấp
  (mỗi cấp 9 tháng)
  Grade 8
  |
  Grade 1
 • Căn bản
  (Từ 6 tuổi)
  Step 2
  |
  Step 1

THANG PHÂN LOẠI ĐIỂM

Lưu ý: chương trình có quy chế đổi điểm tương đương sang chương trình thi khác.

MỨC PHÍ DỰ THI VÀ LỊCH THI LCM

Lịch thi LCM sẽ diễn ra cố định vào
Kỳ thi mùa xuân (tháng 3-4)
Kỳ thi mùa hè (tháng 6-8)
Kỳ thi mùa Đông (tháng 11-12)

Thông tin chi tiết về lệ phí thi, lịch thi có thể truy cập:

THEORY

Cấp độ Nội dung khóa học Thời gian hoàn tất
Grade 1 _ Làm các bài tập theo cấp độ liên quan đến 7 nội dung thi như sau: tiếti tấu, Cao Độ, Keys & Scales, Quãng, Hợp Âm, Thuật ngữ và ký hiệu âm nhạc, Music Context. 16 buổi
Grade 2 16 buổi
Grade 3 16 buổi
Grade 4 16 buổi
Grade 5 24 buổi
Grade 6 _ Làm các bài tập theo cấp độ liên quan đến 7 nội dung thi như sau: tiết tấu, Cao Độ, Keys & Scales, Quãng, Hợp Âm, Thuật ngữ và ký hiệu âm nhạc, Music Context. 24 buổi
Grade 7 24 buổi
Grade 8 32 buổi

PRACTICAL

Cấp độ 

Nội Dung Khóa Học

Thời gian hoàn tất

Grade 1 _ Một chương trình độc tấu (thường là từ 3 đến 5 tác phẩm)  theo list bài quy định của hội đồng khảo thí._ Scale và arpeggios ứng với trình độ tương ứng._ Luyện tập kỹ năng thị tấu theo trình độ.

_ Luyện tập kỹ năng aural theo trình độ.

16 buổi
Grade 2 16 buổi
Grade 3 16 buổi
Grade 4 16 buổi
Grade 5 16 buổi
Grade 6 _ Một chương trình độc tấu (thường từ 3 đến 5 tác phẩm) theo list bài quy định của hội đồng khảo thi._ Scale và arpeggios ứng với trình độ tương ứng._ Luyện tập kỹ năng thị tấu theo trình độ.

_ Luyện tập kỹ năng aural theo trình độ.

24 buổi/khóa
Grade 7 24 buổi/khóa
Grade 8 32 buổi/khóa
Dip ARSM _ Một chương trình độc tấu có độ dài 30 phút với các tác phẩm có độ khó cao theo syllabus quy định của hội đông khảo thí ~ 48 buổi/khóa
Dip ABRSM/Trinity/LCMvà các chứng chỉ cao hơn _ Một chương trình độc tấu có độ dài 30 phút – 60 phút tùy theo cấp độ với các tác phẩm có độ khó cao theo syllabus quy định của hội đông khảo thí_ Nghiên cứu và viết các nội dung như Program Note/ Writen Submission_ Chuẩn bị cho phần Viva Voce: Phỏng vấn về các kiến thức âm nhạc chuyên sâu

_ Luyện tập cho phần Quick Study tùy theo cấp độ

96 buổi/khóa

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Vui lòng điền vào các thông tin bên dưới, bộ phận tư vấn sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất

Tên Phụ huynh / Người giám hộ

 
This is a required question
Email*

Vui lòng nhập đúng email
This is a required question
Số điện thoại*

Vui lòng nhập đúng số điện thoại
This is a required question
Tên học viên*

 
This is a required question
Tuổi học viên*

 
This is a required question
Chương trình quan tâm*

This is a required question
Chọn cơ sở *

This is a required question
Lời nhắn

 
This is a required question