CHỨNG CHỈ ROCKSCHOOL (RSL)

Được thành lập từ năm 1991, RSL có đủ các khả năng chuyên môn về âm nhạc và nghệ thuật đương đại. Được xếp hạng hàng đầu 25 năm trong nền công nghiệp âm nhạc, những hoạt động của RSL bao gồm tổ chức các cuộc khảo thí như Rockschool Graded Music Exams, Teaching and Performance Diplomas, Vocational Qualifications (VQ’s) và Performance Arts Awards (PAA).

RSL tạo ra một môi trường học thuật khắc khe, những chứng chỉ đều theo tiêu chuẩn của nền công nghiệp âm nhạc để hỗ trợ các nghệ sĩ mới, nhà giáo dục và các hoạt động giáo dục trong ngành.

GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG CHỈ RSL

+ 40.000

Kỳ thi
mỗi năm

38

Quốc gia tổ chức
kỳ thi RSL

Bằng cấp

Có giá trị trên
toàn thế giới

CÁC PHẦN TRONG BÀI THI AMEB

PHẦN NHẠC LÝ (MUSIC THEORY)

Kỳ thi dành cho thể loại nhạc Pop được chia thành nhiều cấp và bao gồm các đơn vị chứng chỉ nhỏ hơn, thí sinh cần hoàn thành những phần thi viết mà không được biết trước, bao gồm: ký hiệu âm nhạc, hòa âm trong nhạc Pop, kiến thức về ban nhạc, phân tích ban nhạc.

Cách đánh giá cho kỳ thi Graded Popular Music Theory Exams như sau:
Đạt: 60-74%
Tốt: 75-89%
Giỏi: Từ 90%

Các đơn vị gồm có:
Ký hiệu âm nhạc (20%) – Phải đạt tối thiểu 8%
Hòa âm trong nhạc Pop (25%) – Phải đạt tối thiểu 10%
Kiến thức ban nhạc (25%) – Phải đạt tổi thiểu 10%
Phân tích ban nhạc (30%) – Phải đạt tối thiểu 12%

Thời lượng thi:
Debut: 60 phút
Grade 1 – 8: từ 90 phút – tới 180 phút tùy theo cấp độ

Thí sinh cần đạt tối thiểu 40% cho mỗi đơn vị để được công nhận ở kết quả cuối cùng.

PHẦN THỰC HÀNH (PRACTICAL)

Phần thi thực hành cũng được chia thành cấp độ từ
Debut – Grade 8, bao gồm những phần thi:

- Biểu diễn 3 tác phẩm: 2 trong số 3 bài thi có thể là bài chọn lựa tự do (bài nằm ngoài nhưng tương đương trình độ trong chương trình)
– Kỹ thuật: bao gồm những kiến thức về: Âm giai, rải hợp âm, hợp âm, nghiên cứu kỹ thuật (level 2 & 3)
– Thị tấu hoặc ứng tác và diễn giải (Debut – grade 5)

Từ Grade 6-8, phần thi này được thay thế bởi Phần Quick Study – Học nhanh.

Thí sinh sẽ phải sử dụng kỹ năng thị tấu kết hợp với ứng tấu trên nền nhạc back track. Thí sinh được quyền chọn phong cách nhạc (Pop & Rock, Jazz, Blues & Soul, hoặc Musical Theatre) của phần Quick Study.
– Cảm âm (debut – grade 8)
– Vấn đáp tổng quát về âm nhạc (debut – grade 8)

THANG CẤP ĐỘ

NHẠC LÝ (Music theory)

THỰC HÀNH (Practical)

THANG PHÂN LOẠI ĐIỂM

Lưu ý: chương trình có quy chế đổi điểm tương đương sang chương trình thi khác.

MỨC PHÍ DỰ THI VÀ LỊCH THI ROCKSCHOOL (RSL)

Thông tin chi tiết về lệ phí thi, lịch thi có thể truy cập trực tiếp trên website chính thức của RSL:

THEORY

Cấp độ Nội dung khóa học Thời gian hoàn tất
Grade 1 _ Làm các bài tập theo cấp độ liên quan đến 7 nội dung thi như sau: tiếti tấu, Cao Độ, Keys & Scales, Quãng, Hợp Âm, Thuật ngữ và ký hiệu âm nhạc, Music Context. 16 buổi
Grade 2 16 buổi
Grade 3 16 buổi
Grade 4 16 buổi
Grade 5 24 buổi
Grade 6 _ Làm các bài tập theo cấp độ liên quan đến 7 nội dung thi như sau: tiết tấu, Cao Độ, Keys & Scales, Quãng, Hợp Âm, Thuật ngữ và ký hiệu âm nhạc, Music Context. 24 buổi
Grade 7 24 buổi
Grade 8 32 buổi

PRACTICAL

Cấp độ 

Nội Dung Khóa Học

Thời gian hoàn tất

Grade 1 _ Một chương trình độc tấu (thường là từ 3 đến 5 tác phẩm)  theo list bài quy định của hội đồng khảo thí._ Scale và arpeggios ứng với trình độ tương ứng._ Luyện tập kỹ năng thị tấu theo trình độ.

_ Luyện tập kỹ năng aural theo trình độ.

16 buổi
Grade 2 16 buổi
Grade 3 16 buổi
Grade 4 16 buổi
Grade 5 16 buổi
Grade 6 _ Một chương trình độc tấu (thường từ 3 đến 5 tác phẩm) theo list bài quy định của hội đồng khảo thi._ Scale và arpeggios ứng với trình độ tương ứng._ Luyện tập kỹ năng thị tấu theo trình độ.

_ Luyện tập kỹ năng aural theo trình độ.

24 buổi/khóa
Grade 7 24 buổi/khóa
Grade 8 32 buổi/khóa
Dip ARSM _ Một chương trình độc tấu có độ dài 30 phút với các tác phẩm có độ khó cao theo syllabus quy định của hội đông khảo thí ~ 48 buổi/khóa
Dip ABRSM/Trinity/LCMvà các chứng chỉ cao hơn _ Một chương trình độc tấu có độ dài 30 phút – 60 phút tùy theo cấp độ với các tác phẩm có độ khó cao theo syllabus quy định của hội đông khảo thí_ Nghiên cứu và viết các nội dung như Program Note/ Writen Submission_ Chuẩn bị cho phần Viva Voce: Phỏng vấn về các kiến thức âm nhạc chuyên sâu

_ Luyện tập cho phần Quick Study tùy theo cấp độ

96 buổi/khóa

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Vui lòng điền vào các thông tin bên dưới, bộ phận tư vấn sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất

Tên Phụ huynh / Người giám hộ

 
This is a required question
Email*

Vui lòng nhập đúng email
This is a required question
Số điện thoại*

Vui lòng nhập đúng số điện thoại
This is a required question
Tên học viên*

 
This is a required question
Tuổi học viên*

 
This is a required question
Chương trình quan tâm*

This is a required question
Chọn cơ sở *

This is a required question
Lời nhắn

 
This is a required question