Bé Duy Đức

Bé Duy Đức

“Con có thích học nhạc ở Neokid lắm, vì con quý bạn bè thầy cô ở đây. Nhiều lần mà tập đàn xong mà có gì vui, như bữa trước nè, thầy Kỳ Anh với chị Khanh  tập đàn, thầy với chị Khanh cá nhau, cái chị Khanh thắng, thế là thầy Kỳ Anh phải

Đã đăng