Hội Phụ Huynh Thân Hữu

Hội phụ huynh thân hữu là tổ chức do các gia đình phụ huynh đã gắn bó lâu năm với Neokid thành lập. Nhờ sự đồng hành và hỗ trợ tích cực mà các gia đình trong hội phụ huynh thân hữu dành cho trường, chúng tôi mới có điểm tựa vững vàng cho sự phát triển của mình. Neokid xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến hội phụ huynh thân hữu, đồng thời hy vọng hội phụ huynh thân hữu sẽ mãi là người bạn đồng hành đầy nhiệt huyết của nhà trường trong việc ươm mầm âm nhạc cho những tài năng trẻ.