Turkisk March (Aka Rondo Alla Turca) – Wolfgang Amadeus Mozart

“Rondo” là một trong những hình thức âm nhạc quan trọng được các nhạc sĩ vĩ đại như Haydn, Beethoven, và một số người khác sử dụng. Hình thức của rondo cho phép nhạc sĩ lặp đi lặp lại một giai điệu vài lần mà không bị rơi vào sự đơn điệu.

Bản rondo  Alla Turca của Mozart là chương nhạc ngắn nhất của bản Piano Sonata No. 11 của Mozart. Đây cũng là một trong số những khúc nhạc nổi tiếng nhất của Mozart bởi giai điệu thánh thót, duyên dáng, mang tính hàn lâm nhưng vẫn mang nét đại chúng đặc biệt.

 

Nội dung liên quan

 

Gửi phản hồi