Culture Explorer – Việt Nam Trong Tôi

Có nhiều người hỏi du lịch để làm gì?
Câu trả lời rất đơn giản: bạn đi để thấy rằng thế giới này quá rộng lớn; để có cơ hội tiếp xúc với lối sống, văn hóa của người dân ở mọi nơi; đi để biết rằng đất nước của chúng ta còn có những nét đẹp tinh tế và bình dị như thế…

 

Nội dung liên quan

 

Gửi phản hồi