Neokid Junior Teaching Trainee 2014

Neokid Junior Teaching Trainee 2014

.flickr-img-responsive { width:100% !important; height:auto !important; display:block !important; } .LoadingImg img { max-width: 45px; max-height: 45px; box-shadow: none; } .weblizar-flickr-div{ padding:10px; } @media (max-width: 786px){ .col-md-3 { width:49.9%; float:left; } } jQuery(function() { // Engage gallery. jQuery('.gallery1962').flickr({ apiKey: '39d86e6fb028730e09c54976eb2233e5', photosetId: '72157646555432303' }); }); ‹ › × × Previous Next jQuery(function() { // Set blueimp gallery

Đã đăng
Khai trương Neokid Q3

Khai trương Neokid Q3

.flickr-img-responsive { width:100% !important; height:auto !important; display:block !important; } .LoadingImg img { max-width: 45px; max-height: 45px; box-shadow: none; } .weblizar-flickr-div{ padding:10px; } @media (max-width: 786px){ .col-md-3 { width:49.9%; float:left; } } jQuery(function() { // Engage gallery. jQuery('.gallery1965').flickr({ apiKey: '39d86e6fb028730e09c54976eb2233e5', photosetId: '72157648741461581' }); }); ‹ › × × Previous Next jQuery(function() { // Set blueimp gallery

Đã đăng
Ngày hội Neokid Tour 2014 “Cùng Con Vui Học Nhạc – Musical Beach”

Ngày hội Neokid Tour 2014 “Cùng Con Vui Học Nhạc – Musical Beach”

.flickr-img-responsive { width:100% !important; height:auto !important; display:block !important; } .LoadingImg img { max-width: 45px; max-height: 45px; box-shadow: none; } .weblizar-flickr-div{ padding:10px; } @media (max-width: 786px){ .col-md-3 { width:49.9%; float:left; } } jQuery(function() { // Engage gallery. jQuery('.gallery1968').flickr({ apiKey: '39d86e6fb028730e09c54976eb2233e5', photosetId: '72157644711360171' }); }); ‹ › × × Previous Next jQuery(function() { // Set blueimp gallery

Đã đăng
Neokid Teachers

Neokid Teachers

.flickr-img-responsive { width:100% !important; height:auto !important; display:block !important; } .LoadingImg img { max-width: 45px; max-height: 45px; box-shadow: none; } .weblizar-flickr-div{ padding:10px; } @media (max-width: 786px){ .col-md-3 { width:49.9%; float:left; } } jQuery(function() { // Engage gallery. jQuery('.gallery1971').flickr({ apiKey: '39d86e6fb028730e09c54976eb2233e5', photosetId: '72157644149825444' }); }); ‹ › × × Previous Next jQuery(function() { // Set blueimp gallery

Đã đăng
Khai Trương Neokid Q8

Khai Trương Neokid Q8

29 & 30/3/2014, Neokid khai trương cơ sở mới tại 109/11 Dương Bá Trạc, P.1, Q.8. Địa điểm ngay khu trung tâm sầm uất và rất thuận tiện hứa hẹn sẽ là một địa đei63m lý tưởng để cả gia đình cùng vui với âm nhạc.

Đã đăng
Neokid at YAMAHA DEMO – Đồng Dao

Neokid at YAMAHA DEMO – Đồng Dao

Neokids were invited by Yamaha Music Vietnam Ltd to perform on the new products launching event at Đồng Dao lounge and Roadshow at Phan Khang, Bình Dương. It was a great honor since Neokid was the first music school in town was invited to take this responsibility.

Đã đăng
Neokid Halloween 2013 “Ngôi nhà phù thủy”

Neokid Halloween 2013 “Ngôi nhà phù thủy”

.flickr-img-responsive { width:100% !important; height:auto !important; display:block !important; } .LoadingImg img { max-width: 45px; max-height: 45px; box-shadow: none; } .weblizar-flickr-div{ padding:10px; } @media (max-width: 786px){ .col-md-3 { width:49.9%; float:left; } } jQuery(function() { // Engage gallery. jQuery('.gallery1975').flickr({ apiKey: '39d86e6fb028730e09c54976eb2233e5', photosetId: '72157637257700585' }); }); ‹ › × × Previous Next jQuery(function() { // Set blueimp gallery

Đã đăng
Colors of My Music 2013

Colors of My Music 2013

.flickr-img-responsive { width:100% !important; height:auto !important; display:block !important; } .LoadingImg img { max-width: 45px; max-height: 45px; box-shadow: none; } .weblizar-flickr-div{ padding:10px; } @media (max-width: 786px){ .col-md-3 { width:49.9%; float:left; } } jQuery(function() { // Engage gallery. jQuery('.gallery1977').flickr({ apiKey: '39d86e6fb028730e09c54976eb2233e5', photosetId: '72157636134998453' }); }); ‹ › × × Previous Next jQuery(function() { // Set blueimp gallery

Đã đăng
Neokid at Asia-Pacific Electone Festival

Neokid at Asia-Pacific Electone Festival

.flickr-img-responsive { width:100% !important; height:auto !important; display:block !important; } .LoadingImg img { max-width: 45px; max-height: 45px; box-shadow: none; } .weblizar-flickr-div{ padding:10px; } @media (max-width: 786px){ .col-md-3 { width:49.9%; float:left; } } jQuery(function() { // Engage gallery. jQuery('.gallery1980').flickr({ apiKey: '39d86e6fb028730e09c54976eb2233e5', photosetId: '72157635932046123' }); }); ‹ › × × Previous Next jQuery(function() { // Set blueimp gallery

Đã đăng
Twins at Neokid

Twins at Neokid

.flickr-img-responsive { width:100% !important; height:auto !important; display:block !important; } .LoadingImg img { max-width: 45px; max-height: 45px; box-shadow: none; } .weblizar-flickr-div{ padding:10px; } @media (max-width: 786px){ .col-md-3 { width:49.9%; float:left; } } jQuery(function() { // Engage gallery. jQuery('.gallery1983').flickr({ apiKey: '39d86e6fb028730e09c54976eb2233e5', photosetId: '72157636134764285' }); }); ‹ › × × Previous Next jQuery(function() { // Set blueimp gallery

Đã đăng