Phương Khanh

Phương Khanh

Có lẽ sắp tới gia đình Neokid sẽ không còn được gặp Khanh trên sân khấu như thế này nữa. Thay vào đó, con sẽ có những cơ hội khác ở nước Mỹ hiện đại và náo nhiệt hơn.

Đã đăng
Võ Hoàng Và Thầy Kỳ Anh

Võ Hoàng Và Thầy Kỳ Anh

Gần 10 năm gắn bó với vô số giờ học nhạc và các chương trình biểu diễn, Võ Hoàng không chỉ là một học trò mà còn là người thân được các thầy trong gia đình Neokid rất mực yêu quý!

Đã đăng
Thầy Long

Thầy Long

Trong mỗi chương trình của Neokid, luôn có một người phải chạy đôn chạy đáo lo mọi việc. Khi thì lấy đồ, lúc thì chỉnh âm thanh, lúc lại đệm đàn cùng học trò…

Đã đăng